Ανθρωπιστικές σπουδές

Print

Στη Β΄Λυκείου δίνουμε βαρύτητα στα Αρχαία μιας και είναι το βασικότερο μάθημα της Θεωρητικής Κατεύθυνσης.Με 4 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, δίνεται έμφαση στο συντακτικό και τη γραμματική, που είναι απαραίτητα για τη μετάφραση και την κατανόηση των αρχαίων κειμένων.Παράλληλα, ξεκινούν τα Λατινικά όπου διδάσκεται η ύλη της Β΄Λυκείου, που περιλαμβάνει τις βασικές και προαπαιτούμενες γνώσεις για την επόμενη χρονιά.
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών της Β΄Λυκείου είναι η βελτίωση του γνωστικού επιπέδου και η οργάνωση του τρόπου διαβάσματος ώστε να γίνει πιο αποδοτικό.
Επίσης, ξεκινά σταδιακά από τη Β΄Λυκείου η προετοιμασία για την ύλη των Εξετάσεων. Εκτός από τα Αρχαία και τα Λατινικά γίνεται προετοιμασία – από μια ώρα την εβδομάδα – στην Ιστορία. Διδάσκονται οι βασικές και προαπαιτούμενες ενότητες στα μαθήματα βαρύτητας και καλύπτεται μέρος της ύλης της Γ΄Λυκείου, ώστε από νωρίς οι μαθητές να έχουν μια εποπτεία της ύλης των Εξετάσεων.
Τέλος οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών στα μαθήματα της Κατεύθυνσης καθώς και στα μαθήματα Γενικής Παιδείας εκείνα που περιέχουν γνώσεις απαραίτητες για τη Γ΄Λυκείου.